KALENDARZ SŁOWIAŃSKI

Styczeń Luty Marzec Kwiecień
Maj Czerwiec  Lipiec Sierpień
 Wrzesień Październik Listopad Grudzień


STYCZEŃ

WILK Barwa biała

Symbole: jodła, siewa, śledź, paproć

1 Miesław, Mieczysław,
Mieczysława, Mieszko
17 Roocisław
2 Strzeżysław 18 Bogumił, Jaropełek
3 Włościsława 19 Roocimir
4 Dobromir. Dobrymir 20 Dobiegniew
5 Włoocibor 21 Jarosław, Jarosława, Jesrosława
6 Bolemir 22 Dobrymysław
7 Chocisław 23 Wrócisław
8 Mocisław 24 Chwalibog, Mirogniew
9 Borzymir 25 Miłosz, Miłowan, Miłowit
10 Dobrosław 26 Skarbimir, Wanda
11 Krzesimir 27 Przybysław
12 Czech, Czechasz, Czechon, Czesław, Czesława 28 Radomir
13 Bogumił, Bogus1d, Bogusława 29 Bolesław, Zdzisław, Żelisław
14 Radogost, Radost 30 Maciej
15 D1brówka, Dobrawa, Domasław, Domosław 31 Spycigniew
16 Włodzimierz    

LUTY

TUR Barwa srebrna

Symbole: cis, kruk płoć, pierwiosnek

1 Dobrocha, Dobrochna, Simirad 17 Niegomir, Zbigniew, Zbyszek
2 Miłosław 18 Sawa, Wiecesława
3 Uniemysław 19 B1dzisława
4 Witosława 20 Ludomił, Ludmiła, Ludomiła, Siestrzewit
5 Strzyżysława 21 Wyszenieg
6 Bogdana 22 Wrócisław, Wrocisław
7 Sulisław 23 B1dzimir
8 Gniewomir, Gniewosz 24 Bogurad, Bogusz, Boguta, Maciej
9 Gorzysław 25 Bolebor, Maciej
10 Tomisława 26 Lutosław, Bogumił, Mirosław
11 Owietomira 27 Sierosław
12 Radzim, Trzebisława 28 Chwalibóg, Nadbor
13 Toligniew    
14 Dobiesława, Dobisława, Niemir, Niemirym    
15 Przybyrad    
16 Danisz    

MARZEC

TUR Barwa niebieska

Symbole: grab, jastrząb, szczupak, przylaszczka

1 Bodzisław, Bodzisz, Jawdocha 17 Rena, Zbigniew, Zbygniew, Zbyszko
2 Radosław 18 Boguchwał
3 Wierzchosław, Pakosław 19 Bogdan
4 Kazimierz, Wacław, Wacława, Jagoda 20 Bogusław, Wasyl
5 Pokosław, Pokosz, Wacław, Wacława 21 ŚWIĘTO ŻYCIA I WIOSNY
Lubomira, Lubomir
6 Wojsław 22 Bogusław, Godzisław, Kazimierz
7 Nadmir 23 Zbysław
8 Miligost, Miłogost 24 Dziersław, Dzierżysława
9 Mocisław 25 Lutomysł, Wienczysław
10 Bożysław 26 Tworzymir
11 Drogosław, Ludosław 27 Roocimir
12 Blizbor, Wasyl 28 Krzesisław
13 Bożena, Trzebisław 29 Czcirad
14 Bożeciecha 30 Czestobor, Dobromir
15 Gościmir 31 Dobromira
16 Drzewowit    

KWIECIEŃ

LIS Barwa zielona

Symbole: sosna, jaskółka, okoń, pokrzywa

1 Tolisław, Zbigniew, Zbyszko 17 Rodociech
2 S1domir, Władysław, Władysława 18 Bogusław, Bogusława, Goocisław
3 Cieszygor 19 Cieszyrad, Czech, Czechasz, Czechon, Czesław, Włodzimierz
4 Wacław, Wacława, Zdzimir 20 Czech, Czechwasz, Czesław, Nawoj
5 Borzywoj 21 Bartosz, Drogomił
6 Świetobor 22 Strzyżymir
7 Przecław 23 Wojciech
8 Radosław, Siecisława 24 Zbromir
9 Dobrosława, Dymitr 25 Jarosław, Wasyl
10 Grodzisław 26 Marzena, Spycimir
11 Jaromir, Stanisław 27 Bożebor
12 Iwan, Siemiodrog, Ludosław 28 Przybyczest
13 Przemysł, Przemysław 29 Bogusław
14 Myślimir 30 Chwalisława
15 Wacław, Wacława, Wszegniew    
16 Nosisław    

MAJ

ŁOŚ Barwa czerwona

Symbole: buk, orzeł, sum, róża

1 Ludomir 17 Sławomir
2 Witomir 18 Myślibor
3 Owietosława, Owietochna 19 Pekosław
4 Strzyżywoj 20 Bronimir, Sawa
5 Zdzibor 21 Przecław
6 Goociwit, Jurand 22 Krzesisław, Wiesław, Wiesława, Wisława
7 Bogumił, Ludmiła, Ludomira, Sawa, Ludomir 23 Budziwoj
8 Stanisław 24 Cieszysław
9 Bożydar 25 Imisława, Borysław
10 Czestomir 26 Wiecemił
11 Lutogniew, Mira 27 Radowit
12 Wszemił 28 Jaromir, Wrócimir
13 Ciechosław 29 Bogusław
14 Boncza, Dobiesław, Maciej 30 Sulimir
15 Czcibora, Nadzieja, Strzyżysław 31 Bożysław
16 Trzebomysław, Wienczysław    

CZERWIEC

BÓBR Barwa błękitna

Symbole: jawor, kukółka, lin, chaber

1 Świetopełk 17 Drogomysł, Radomił
2 Racisław 18 Drzewoja
3 Leszek, Tamara 19 Borzysław
4 Goocimił 20 Bogna, Bogumiła, Bożena
5 Boncza, Dobrociech, Dobromir, Dobrymir 21 Domamir
6 Wiecerad 22 Broniwoj
7 Ciechomir, Jarosław, Wiesław, Wisław 23 Świeto kupały, krzesania ognia (Kres)
Wanda,
8 Wyszesław 24 Dan, Dana, Danisz
9 Słoncesław 25 Tolisława
10 Bogumił 26 Zdziwoja
11 Radomił 27 Władysław, Władysława, Włodzisław
12 Wyszemir 28 Zbrosław
13 Chociemir 29 Dolebor
14 Ninogniew 30 Ciechosława
15 Wit, Witosław, Wodzisław    
16 Bodzimir    

LIPIEC

BORSUK Barwa różowa

Symbole: lipa, kuropatwa, Lipien, bławatek

1 Bogusław, Nigosław 17 Bogdan, Dzierżykraj, Jadwiga
2 Jagoda, Słoncesław 18 Unisław
3 Miłosław 19 Lutobor, Wodzisław
4 Wielisław 20 Czech, Czechasz, Czechon, Czesław
5 Przybywoj 21 Stojsław
6 Chociebora 22 Bolesław, Bolisława, Wiecejmiła
7 Sedzisława 23 Bogna, Żelisława, Sławosz
8 Chwalimir 24 Olga, Wojciecha
9 Wszebąd 25 Nieznamir, Sławosza
10 Radziwoj 26 Mirosław
11 Olga, Sawin, Wyszesław 27 Wzebor
12 Tolimir 28 Świętomir
13 Radomił 29 Cierpisław
14 Dobrogost 30 Ludmiła, Ubysław, Rościsław
15 Lubomysł, Niecisław, Włodzimierz 31 Ludomir
16 Dziersław    

SIERPIEŃ

ŻUBR Barwa żółta

Symbole: dąb, bocian, karp, dziwanna

1 Bodzisław 17 Jaczewoj, Zawisza
2 Borzysława 18 Bogusława, Bronisław, Bronisz, Tworzysław
3 Krzywosąd 19 Bolesław
4 Jantarka 20 Sieciech, Sobiesław, Szwieciech, Owieciech
5 Stanisława 21 Kazimiera, Mecimir
6 Niegosław, Sława 22 Namysław
7 Dobiemir 23 Sulirad
8 Niezamił, Olech 24 Bartosz, Cieszymir, Malina
9 Miłorad 25 Sieciesław
10 Bogdan, Wierzchosław 26 Dobroniega
11 Włodzimierz, Włodziwoj 27 Przybymir
12 Bądzisław, Lech 28 Sobiesław, Stanisław
13 Radomił, Wojbor 29 Rocibor
14 Dobrowoj 30 Czestowoj
15 Trzebimir 31 Świetosław
16 Domarad, Domarat    

WRZESIEŃ

SARNA Barwa złota

Symbole: grab, mewa, leszcz, macierzanka

1 Bronisław, Bronisława, Bronisz 17 Jaczewoj, Zawisza
2 Czech, Czechasz, Czechon, Czesław, Dersław, Witomysł 18 Bogusława, Bronisław, Bronisz, Tworzysław
3 Bartosz, Bronisław, Bronisz, Mojmir 19 Wiecemir
4 Roocigniew 20 Oleg
5 Stronisław 21 Bożeciech, Bożydar, Mira
6 Uniewit, Radosława 22 Prosimir
7 Domasław, Domisława 23 Święto plonów
Boguchwała, Bogusław
8 Radosław, Radosława, Radochna 24 Uniegost
9 Sobiesąd, Ocibor, Ocibora 25 Ladysław, Świętopełk, Władysław, Władysława, Włodzisław
10 Mocibor 26 Lekomir
11 Naczesław 27 Przedbor
12 Radzimir 28 Lubosz, Luba, Wacław, Wacława, Wiecesław
13 Lubor, Morzysław 29 Dadźboga
14 Siemomysł 30 Imisław
15 Budzigniew    
16 Sądzisław    

PAŻDZIENIK

WIEWIÓRKA Barwa pomaranczowa

Symbole: wi1k, geś, miętus, aster

1 Cieszysław, Dan, Danisz 17 Sulisław
2 Stanimir 18 Bratumił
3 Sierosław 19 Siemowit, Skarbimir, Ziemowit
4 Debosław 20 Budzisława
5 Czestogniew 21 Dobromił, Wszebora
6 Bronisław, Bronisz 22 Przybysława
7 Rościsław 23 Włoocisław
8 Wojsława, Wojsław 24 Boleczest
9 Bogdan, Przedpełk 25 Boncza
10 Lutomir, Tomił 26 Ludomiła, Lutosław
11 Dobromił 27 Siestrzemił
12 Grzymisław 28 Wszechciech
13 Siemisław 29 Lubogod
14 Dzierżymir 30 Przemysław, Sądosław
15 Gościsław, Jadwiga 31 Godzimir, Godzisz
16 Radzisław    

LISTOPAD

JELEŃ Barwa fioletowa

Symbole: jesion, cietrzew, pstrąg, wrzos

1 Warcisław 17 Sulibor, Zbysław
2 Bożydar, Stojmir 18 Cieszymysł
3 Bogumił, Chwalisław 19 Zimowit
4 Mociwoj 20 Sedzimir
5 Dalmir, Sławomir 21 Twardosław, Wiesław
6 Trzebowit, Ziemowit 22 Wszemił
7 Przemił 23 Przedwoj
8 Sedziwoj 24 Dobrosław, Pecisław
9 Bogudar 25 Tegomir
10 Ludomir 26 Domiest, Lechosław, Lechosława
11 Bartosz, Maciej, Spycisław 27 Stojgniew
12 Cibor, Czeibor 28 Goocirad, Lesław, Lesława, Zdzisław
13 Stanisław 29 Bolemysł, Przemyol
14 Ocibor, Ocibora, Wszerad 30 Zbysława, Ludosław
15 Przybygniew    
16 Niedamir    

GRUDZIEŃ

NIEDŹWIEDŹ Barwa brązowa

Symbole: modrzew, wrona, węgorz, oset

1 Długosz, Sobiesław 17 Żyrosław
2 Sulisław, Zbylut 18 Bogusław, Wszemir
3 Unimir 19 Mocisław
4 Biernat 20 Bogumiła
5 Pecisław 21 Święto zmarłych
Tomisław
6 Jarogniew, Jarema 22 Drogomir
7 Niemysł 23 Sławomir, Sławomira
8 Boguwala, Świetożar 24 Godzisław, Grzymisław
9 Niemysł 25 Ziemosław
10 Radzisław, Bogdan, Radosława 26 Wróciwoj
11 Wojmir 27 Radomysł
12 Suliwoj 28 Dobrowiest, Godzisław
13 Włodzisław 29 Domowit, Gosław
14 Sławbor 30 Uniedrog
15 Wolimir 31 Tworzysław
16 Zdzisław    


  • Strona Główna
  • Mitologia Słowian
  • Literatura
  • Kalendarz Słowian
  • Wiara Słowian
  • Ciekawe Strony