O nas
Ks. Franciszek Blachnicki
Drogowskazy Nowego Człowieka
Zdjęcia
Zbiornik z rybką
Księga Gości
Linki
O stronie
Zbiornik z rybką    <))><

to spiewnik naszej Oazy, w który zebraliśmy popularne piosenki.

KANONY: 1-49, 50-71,

PIEŚNI: 1-24, 25-49, 50-7050    O, usłysz mój głos, o, usłysz mój głos,  e a D
    Panie mój, wołam Cię.               G e H7
    O, usłysz mój głos, o, usłysz mój głos,      e a D
    Przyjdź i wysłuchaj mnie.        G H7 e


51    Wzywam Cię, przyjdź umocnij mnie,            D A D
    Oddal mroku cień, jasny rozpal dzień,         A D G A D
    Twój jest czas i świat, Pełnio Boskich Prawd, fis h G A D
    Tyś natchnieniem mym i przebudzeniem,      A D A D
    Duchu Święty przyjdź               G A D
    
    
52    Niechaj zstapi Duch Twój        d d
    I odnowi Ziemię            d d
    Życiodajny spłynie deszcz        d d
    Na spragnione serce            d d
    Obmyj mnie i uświęć mnie        g a
    Uwielbienia niech popłynie pieśń    d
    Chwała Jezusowi który za mnie życie dał    B F
    Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie    B F
    Jezus, tylko Jezus Panem jest            B a d


53    Idzie mój Pan, idzie mój Pan.        e
    On teraz biegnie, by spotkać mnie.    a H7 e
    Mija góry, łąki, lasy,            e a e
    By Komunii stał się cud.        D G H7
    On chce Chlebem nas nakarmić,     e a e
    By nasycić życia głód.            D H7 e


54    Alleluja miłść Twa             G
    jak bask słońca nad nami wciąż trwa    h D D7
    Alleluja niech biją dziś dzwony         C G e
    niech wielbi Cię cały świat Alleluja    a D C G

    Alleluja nuci świat 
    alleluja miłości to znak 
    Alleluja niech miłość nad nami 
    Złotymi strunami gra Alleluja

    Alleluja płynie pieśń 
    Alleluja ku niebu ją nieś 
    tam gdzie słońce tam gdzie wiatr 
    gdzie radośnie śpiwa ptak 
    prostą nuci pieśń Alleluja
    

55        Dzielmy się wiarą jak chlebem,    D A
        dajmy świadectwo nadziei.    h G A
        Bóg ofiarował nam siebie,        D A
        i my mamy się Nim z ludźmi dzielić.h G A    

    Chleba tego nie zabraknie,      h A
    rozmnoży się podczas łamania.  G h A
    Potrzeba tylko rąk naszych      h A
    i gotowości dawania.          G h A

    Nikt nie zapala lampy,
    by potem ją schować pod korcem.
    Skoro nas Bóg światłem natchnął,
    trzeba z tym światłem iść w drogę.

    Zrzucimy zwątpienie i trwogę,
    I choć świat się śmieje z proroków.
    Musimy świadczyć odważnie
    w służbie ludziom i Bogu.


56    Jak liść jesienią musi z drzewa spaść,    F G C E a
    Jak śnieg, co wiosną z ziemi spłynie.    F G C E a
    Tak ginę i ja, lecz Ty każesz trwać    F G E a C a G
    Tobie Panie, chcę Ci serce dać.    C a F G C

    Nie mam nic oprócz Twej miłości Panie Jezu  F G C a
    Oprócz niej nie mam nic.             F G C
    Nie mam nic oprócz Twej dobroci Panie Jezu, F G C a
    Nie mam prawie nic.               F G C C7

    Twoja moc wypełnia moją duszę Panie,
    Twoja święta moc.
    Twoja dłoń odnalazła moją rękę w tłumie,
    By mnie wieść przez noc.
    
    
57    Nie umiem dziękować Ci Panie      C G C
    bo małe są moje słowa.              G A G
    Zechciej przyjęć moje milczenie     F G C a
    i naucz mnie życiem dziękować.      F G C 

    Naucz milczeć w zachwycie gdy dajesz,     a F G
    naucz kochać goręcej, gdy bierzesz.        F G C
    Naucz ufać Miłości Twej Panie,              F G C a
    Choćby wszyscy przestali Ci wierzyć.       F G C

    Naucz patrzeć w Twe ocy mój Boże,
    naucz krzyż Twój całować i nosić.
    Naucz słuchać Cię sercem pokornym
    i otwierać swe serce na oścież.


58    Oblubieniec czeka już,         A cis D
    pierzmy szaty, blisko dzień wesela.     E
    Zaproszonych gości tłum stoi u bram 
    które Pan otwiera.    

    Jezus Oblubieńcem naszym jest,       A E D E
    a Kościół świętą Panną, którą umiłował  
    Jezus Oblubieńcem naszym jest,      
    a Kościół świętą Panną,         A E
    która zdobył swoją krwią.            D E A

    Tylko Oblubieniec wie kto naprawdę
    jest w Nim zakochany.
    W dniu wesela znajdzie ich,
    wniesie przez próg,
    przez Zywota bramy.


59    Niech nas ogarnie łaska Panie Twa    A D A h e G A
    Duch Twój Święty niech dotknie nas    G D e A (D)
    
    
60    Panie, światło miłości Twej świeci,      A D A E
    Pośród wszelkiej ciemności świeci.        A D A E
    Oświeć nas, Jezu, światłości świata,       D E cis7 fis7
    Wyzwól prawdę, którą przynosisz.         D E cis7 fis7
    Oświeć mnie, oświeć mnie.            D E D E7

    Świeć, Jezu, świeć!              A E fis
    Chwałą Ojca napełnij ziemię!       h E
    Płoń, Duchu, płoń. W sercach ogień złóż!  A E fis h G E
    Płyń, rzeko, płyń! Zalej łaską narody całe!  A E fis h E 
    Ślij słowo Twe, światłość niech stanie się.  A E fis h E A

    Panie, wchodzę w Twą obecność,
    Cień ustąpił przed Twoim blaskiem.    
    Dzięki krwi Twojej żyję w światłości.
    Badaj mnie, wypal, pochłoń ciemności.
    Oświeć mnie, oświeć mnie.

    Widzę Twoją królewską jasność,
    Która twarze nam rozjaśnia,
    Potem prowadzi od chwały do chwały,
    Życiem naszym o Tobie opowie.
    Oświeć mnie, oświeć mnie. 


61    Przeogromna ziemio, wyszłaś z Bożych rąk,    E a C
    wykrzykuj radośnie, śpiewaj Mu i graj.        d E
    Świetlisty księżycu, niebo pełne gwiazd        a C
    i ogromne słońce przed Panem swym tańcz.    d E 

        O Najwyższy nasz,             a
        na dłonie wzniesione me spójrz,        G
        niech płynie chwała, jak kadzideł dym.    F E

    Niech morze swym szumem, Pana niebios czci,
    potoki niech mruczą, jezior tafla lśni.
    A szczytów majestat sięgający chmur,
    niech kornie przyklęknie, psalmy nucąc Mu.

    Sam długo błądziłem, szukając Twych dróg,
    patrzyłem na piękno Twoich palców cud.
    Aż wreszcie odkryłem, żeś Ty stworzył nas,
    że ludzie to owce, a Tyś Pasterz nasz.


62    Psalm 148

    Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!,    a G F E a
 
    Niech zabrzmi, Panu, chwała w niebiosach,    a G a
    Na wysokościach cześć niech oddadzą!         G a G a
    Wielbijcie, Pana, Duchy Niebieskie,         d e a
    Wielbijcie, Pana, Jego zastępy?        e a

    Słońce, księżycu, wielbijcie Pana,
    Gwiazdy świecące, wielbijcie Pana,
    Niebiosa niebios, wielbijcie Pana,
    Wody podniebne, wielbijcie Pana!

    Niech wszyscy wielbią Imię Pana.
    Bo Jego słowo stwarza wciąż wszystko,
    Bo tylko Jego Imię jest wzniosłe,
    Niechaj na wieki brzmi jego chwała!

    On daje siłę swemu ludowi,
    Z prochu podnosi swoich przyjaciół,
    jest Bogiem bliskim dla Izraela,
    Swoich wybranych On sam umacnia.

    Niech zabrzmi chwała Ojcu, co stwarza,
    Jego Synowi, który jest Panem,
    Duchowi, który w nas zamieszkuje,
    Przez wszystkie wieki wieków. Amen!
    
    
63    Serce wielkie nam daj,     d A d
    zdolne objąć świat!        B C F
    Panie, serce nam daj         d A d
    mężne w walce ze złem!    A d

    Zwleczmy z siebie uczynki starych ludzi,    d B C F
    Zniszczmy wszystko co budzi Boży gniew!    B C F
    Wdziejmy biel nowych szat w Chrystusie Panu! D C C d
    Nowy człowiek powstanie w każdym z nas!    B g A

    Nowi ludzie w historię wpiszą miłość,
    Wskażą drogi odnowy ludzkich serc.
    Nowi ludzie przeżyj ą własne życie,
    Tworząc wspólnym wysiłkiem nowy świat.

    Nowi ludzie przyniosą ziemi pokój,
    W znaku wiary zjednoczą cały świat.
    Nowi ludzie przyniosą ziemi wolność,
    Prawda ludzi wyzwoli, niszcząc zło.


64    Pozdrawiam Ciebie, Matko,     D e    
    mistrzyni moich dróg.        A D
    Pozdrawiam Ciebie, Pani,     D e
    nadziejo moich próśb.        A D
    Pozdrawiam Cię, Królowo,     D e
    w swe dłonie weź nasz los,    A D
    I wspieraj, byśmy zawsze     h e
    nieśli miłości ton.        A D

    Ave Maryja, woła cały świat.     D e A D
    Ave Maryja, Matko Boga i nas.    h e A D

    Niech w sercach naszych zabrzmi dla Ciebie "Ave" pieśń,
    Niech maj trwa dla nas zawsze w nim wzrasta Twoja cześć.
    Niech nigdy nie ustanie pozdrowień "Ave" moc,
    Ty naszym hymnem stań się, pragnieniem naszym bądź.
    
    
65    To przykazanie Ja dziś daję wam,    D h e A
    Byście się miłowali, jak Ja miłuję was.    D h e A
    Byście się miłowali, jak Ja miłuję was.    D h e D
    A wtedy wszyscy poznają, żeście moi.    G A D h
    Gdy miłość wzajemną mieć będziecie.    e A D D7 
    A wtedy wszyscy poznają, żeście moi,    G A D h
    Gdy miłość wzajemną mieć będziecie.    E A D

    Wierzymy Panie, że nadejdzie czas,
    kiedy nastanie miłość wśród ludzi wszystkich ras.
    I kiedy wszyscy uwierzą razem z nami,
    a miłość wzajemna nas ocali.

    Pokoju wtedy dasz nam Panie dar,
    który nam obiecałeś, obfity ze wszech miar.
    A wtedy poznasz, o Panie, żeśmy Twoi, 
    bo miłość wzajemną mieć będziemy.


66    Nad Jordanem w cieniu rozłożystych drzew       a E7
    Tam, gdzie rzeka wolno toczy wody swe     a E7
    Prorok dzieje przepowiada            F G E a
    lud wybrany Bożym jest             F C E a

   Święty, nadchodzi Święty        a E7
   prostujcie ścieżki, pagórki równajcie.    F G a
   Święty, nadchodzi Święty        a E7
   pokutę czyńcie na twarze padajcie.    F G a

    Garną się do niego tłumy przyjąć chrzest
    On każdego napomina: "Nawróć się"
    Pan przychodzi z mocą swoją 
    On Mesjaszem naszym jest 


67    Chodziłeś Panie po ziemi jak człowiek, E H7 E E7
    Jak człowiek serce i dwie ręce miałeś,    A gis H7
    To wielkie serce dzieliłeś dla ludzi,    E H7 E A
    Jak chleb powszedni dawałeś.        E fis H7
    I ludzie biorą ten chleb z Twoich dłoni,
    Bo one dają wciąż tak jak dawały,
    Więc w swoje ręce weź mnie o Panie,
    Jak dar, bo Twój jestem cały.

        Daję ci serce moje, Panie,    E gis A E fis
        Daję ci silne ręce moje,         fis H E H7
        Dodawaj sił im nieustannie, 
        By udźwignęły świat (ku Tobie).

    Chodziłeś Panie po ziemi jak człowiek, 
    Jak człowiek serce i dwie ręce miałeś,
    To wielkie serce dzieliłeś dla ludzi,
    Jak chleb powszedni dawałeś.
    O Panie, naucz człowieka tej sztuki,
    By sercem patrzył, miłował i bronił,
    Bo Ty do świata wyciągasz ramiona,
    I miłość podajesz na dłoni.


68    Gdy wpatruję się w Twą świętą twarz,      C F
    gdy rozmyślam nad miłością Twą,            C a
    kiedy to, co wokół mnie niknie w cień        C F
    w światłości Twej.                B G

    Gdy dotykam sobą serca Twego,      
    gdy mą wolę składam u Twych stóp,    
    kiedy to, co wokół mnie niknie w cień
    w światłości Twej. 

    Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię,         F G e a
    bo mego życia sens to uwielbiać Cię.     d G C
    
    
69    Uwielbia Ciebie Panie ziemia     a G
    Szachownicą pól.               a G
    Uwielbia Ciebie Panie cały świat.     a G a Ga
    Tęczą kolorów, szumem borów,     a G
    Krajobrazem gór.              a G
    Jesiennym listkiem co na ziemię spadł. a G a

    Pochwalony bądź Panie nasz,       a F G a
    Uwielbiony bądź Ojcze nasz.       a F G a

    Ku twojej chwale biegnie stale,  
    Nieustanny czas 
    I nowe życie ciągle rodzi się.   
    I choć stworzony, niezmierzony,  
    Pozostaje świat          
    Całą potęgą sławi Imię Twoje.   

    Szepty sumienia, czas istnienia,
    Każdy nowy dzień.
    Tęsknota, by dogonić szczęścia bieg.
    Słowa zbyt małe wobec całej pełni
    Serca drżeń
    Na wieki sławię Panie Imię Twe.


70	Nim świt obudzi noc dotykiem ciepłych mgieł,
	nim dzień ożywi świat, Panie przyjdź. Wołam: przyjdź,
	uciesz mój wzrok spokojem jasnych barw,
	nim mnie zachwyci kwiat, Ty przyjdź.
	
	Choć chcę wciąż dalej iść, niewiele mogę sam.
	Więc znów podnoszę głos, Panie, przyjdź. Wołam: przyjdź
	i ogrzej mą oblaną lękiem twarz.
	Nim znów postawię krok, Ty przyjdź.
	
	I tak poprowadź mnie przez piętra trudnych lat.
	Bądź w dzień radością dnia, w nocy snem. Pomóż mi,
	o Panie mój, rysować życia kształt,
	bym mógł wciąż naprzód iść, bym trwał.